کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
27/04/1396انتصاب خانم سيده زهرا حسيني بعنوان مدير امور فرهنگي سازمان دارد
30/03/1396انتصاب محمد امين هونکزهي به عنوان معاون دانشگاه ورييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سراوان-مهرستان دارد
30/03/1396انتصاب علي حسن زاده به عنوان معاون دانشگاه ورييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد زرند کرمان دارد
30/03/1396انتصاب آقاي مهدي تکاور بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي وفرهنگي سما واحد جيرفت دارد
30/03/1396تمديد انتصاب آقاي محمد يعقوبي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي وفرهنگي سما واحد دهاقان دارد
23/03/1396انتصاب آقاي مصطفي خسروي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد نورآباد ممسني دارد
23/03/1396انتصاب آقاي ياسر زارع بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد آباده دارد
13/03/1396انتصاب آقاي رضا ميرزايي بافتي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بافت دارد
13/03/1396انتصاب آقاي خليل نبي زاده بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بروجرد دارد
13/03/1396انتصاب آقاي محمدرضا استاد رحيمي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد گلپايگان دارد
24/02/1396انتصاب آقاي محمد جليل بهادري به عنوان عضو و دبيرشوراي نظارت و هماهنگي سمادر استان ايلام دارد
29/01/1396تمديد انتصاب آقاي ابراهيم ذوالقرنين بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد رودهن دارد
27/01/1396انتصاب آقاي محمد رضا قائدي به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکزآموزشي وفرهنگي سما واحد شيراز دارد
26/01/1396انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي سازمان سما دارد
23/12/1395انتصاب آقاي دکتر محمدرضا يوسفي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان قم دارد
21/12/1395انتصاب آقاي محمد عزيزالدين بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سمنان دارد
18/12/1395انتصاب آقاي تورج ميرمحمودي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مهاباد دارد
15/12/1395انتصاب آقاي مجيد صابري بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد داراب دارد
15/12/1395انتصاب آقاي ناصر توسلي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد پرند دارد
08/12/1395انتصاب خانم مژگان محبعلي بعنوان رئيس اداره بودجه دارد
08/12/1395موافقت با انتصاب آقاي محسن فلاح راد بعنوان سرپرست حوزه معاونت سما واحد لاهيجان دارد
26/11/1395نتصاب آقاي محمدرحمان شکرگزار بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اردبيل دارد
26/11/1395انتصاب آقاي حميد محمدعليان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد دماوند دارد
26/11/1395انتصاب آقاي محمدحسين شريفي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد قم دارد
25/11/1395انتصاب آقاي رضا کياني قلاتي بعنوان رئيس اداره امور عمومي و پشتيباني سازمان دارد
20/11/1395انتصاب آقاي حسن زاده بعنوان رئيس اداره گردشگري و امور بين الملل دارد
19/11/1395انتصاب آقاي دکتر آرمين محمودي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
17/11/1395انتصاب آقاي مصطفي پاکدل بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز اموزشي و فرهنگي سما واحد بهبهان دارد
17/11/1395انتصاب آقاي بابک حسين زاده بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز اموزشي و فرهنگي سما واحد بابل دارد
06/11/1395انتصاب آقاي وحيد رحيمي بعنوان مسئول موقت مجتمع آموزشي، فرهنگي و رفاهي سازمان در چالوس دارد
06/11/1395انتصاب خانم افروز صمدي بعنوان رئيس اداره امور فرهنگي و هنري دارد
28/10/1395انتصاب آقاي سيدمحمد نيما صفا بعنوان رئيس اداره آموزش هاي کوتاه مدت و فعاليت هاي کاربنيان دارد
28/10/1395انتصاب آقاي بيژن قنواتي بعنوان معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ماهشهر دارد
28/10/1395انتصاب آقاي وحيد جاني پور بعنوان معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ياسوج دارد
28/10/1395انتصاب آقاي قاسم قرباني رستم بعنوان معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اسلامشهر دارد
19/10/1395انتصاب سرکارخانم معصومه قرباني به عنوان عضو شوراي نظارت وهماهنگي سمادراستان مرکزي دارد
13/10/1395انتصاب آقاي علي وفاپور به عنوان رئيس آموزشکده فني وحرفه اي سما تهرانسر دارد
13/10/1395انتصاب اقاي محمدمهدي رحيمي سرپرستي حوزه معاونت دانشگاه ومرکز آموزشي فرهنگي سما واحد ارسنجان دارد
12/10/1395انتصاب اقاي حميدرضاشکوري به عنوان معاون مدير بازرسي ،رسيدگي به شکايات و حسابرسي دارد
11/10/1395انتصاب آقاي حميد تاج بعنوان رئيس اداره امور مالي واحدها دارد
07/10/1395انتصاب آقاي عبدالرحيم زارعيان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد جهرم دارد
07/10/1395انتصاب آقاي سيدجواد حسيني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد شاهرود دارد
07/10/1395انتصاب آقاي عبدالرضا وزيري با حفظ سمت مديريت مدرسه سما بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد کهنوج دارد
07/10/1395انتصاب آقاي مجيد خوروش بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد شهرمجلسي دارد
07/10/1395انتصاب آقاي رمضان ابراهيمي قريه با حفظ سمت سرپرستي حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد قوچان دارد
05/10/1395انتصاب عليرضا کاظمي عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما دراستان خراسان رضوي دارد
04/10/1395انتصاب اقاي مصطفي خزاعي عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان همدان دارد
15/09/1395انتصاب آقاي سيدمحمدحسين شمس نيا بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قم دارد
29/08/1395انتصاب آقاي محسن غلامي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد فيروزآباد دارد
18/08/1395انتصاب آقاي مصطفي پاکدل به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خوزستان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: