کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
27/11/1397انتصاب آقاي موسي دادي زاده به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان هرمزگان دارد
16/11/1397انتصاب آقاي دکتر مسعود اکبري زاده بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
16/11/1397انتصاب آقاي دکتر عسگري نيکزاد بعنوان عضو شواري نظارت و هماهنگي سما در استان مازندران دارد
14/11/1397انتصاب آقاي محمداعتدادي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان اصفهان دارد
14/11/1397انتصاب آقاي دکترمحمدرضا بلياد به عنوان عضو و دبيرشوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
14/11/1397انتصاب آقاي حميدرضا جوانبخت شهرستاني بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
14/11/1397انتصاب آقاي دکتر محمدرضا عسگري بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
14/11/1397انتصاب آقاي مرتضي عبدلي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
14/11/1397انتصاب خانم فاطمه قرباني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
08/11/1397انتصاب آقاي دکتربابک حسين زاده به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مازندران دارد
08/11/1397انتصاب سرکارخانم ويدا امامي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مازندران دارد
08/11/1397انتصاب آقاي مهدي تکاور به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمان دارد
08/11/1397انتصاب خانم هاله سالاري به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمان دارد
08/11/1397انتصاب سرکارخانم فاطمه نبي زاده به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمان دارد
08/11/1397انتصاب سرکارخانم فريبا اسکندري زاده به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمان دارد
08/11/1397انتصاب آقاي دکتر ياسرسالاري به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمان دارد
08/11/1397انتصاب آقاي اسماعيل محمدي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس سما واحد خدابنده دارد
08/11/1397انتصاب سرکارخانم سميه قديري به سمت سرپرست اداره کل برنامه وبودجه ونظارت وراهبردي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ خانم ميرزايي به عنوان شوراي مشوتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ جناب آقاي دکتر فاضل سنقري به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ خانم زهرا برندک به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد محمدي به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ آقاي دکتر مهدي رمضاني به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ خانم عزت فرحزادي به عنوان عضو شوراي مشورتي سازمان سما دارد
06/11/1397ابلاغ جناب آقاي دکتر اميد طياري به عنوان عضو دبير شوراي مشورتي سازمان سما دارد
02/11/1397انتصاب آقاي دکتر عبدالرضا فولادوند به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان تهران دارد
02/11/1397انتصاب آقاي محمد دستوراني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان سمنان دارد
02/11/1397انتصاب آقاي احسان گوهري راد به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان گلستان دارد
15/10/1397انتصاب آقاي دکترعلي سروري مجد به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان خراسان رضوي دارد
05/10/1397انتصاب آقاي دکتر عليرضافيروزفر به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان زنجان دارد
03/09/1397انتصاب آقاي دکتر محسن پيشوايي علوي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان کردستان دارد
30/08/1397انتصاب جناب آقاي اميرمحمودي به عنوان رئيس اداره حقوقي سازمان سما دارد
30/08/1397انتصاب جناب آقاي پيمان حسن پورآزاد به عنوان سرپرست اداره کل اموراداري دارد
30/08/1397انتصاب آقاي دکتر مرتضي قائمي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان همدان دارد
14/08/1397انتصاب آقاي سالار قاسمي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
25/07/1397انتصاب آقاي دکترسيدمحمودرضاآقاميري به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان تهران دارد
14/07/1397انتصاب آقاي دکتر مظفر يکتايار بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کردستان دارد
14/07/1397انتصاب آقاي دکتر علي چهکندي نژاد به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي دارد
08/07/1397انتصاب جناب آقاي دکتراميد طياري به عنوان مديرکل حوزه رياست سازمان سما دارد
20/06/1397انتصاب آقاي وحيداحمدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب آقاي حميدرضاهمتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مهدي همتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر احسان ميرزا حسيني به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر محمدرضا جواهري تفتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي عباسعلي دانافر به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر سيد ابوالقاسم ميرحسيني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب سرکار خانم دکتر وحيده سادات واحدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي دارد
19/06/1397انتصاب آقاي دکترحسين منصوريان سرخگريه به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مازندران دارد
19/06/1397انتصاب آقاي رسول قانوني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
19/06/1397انتصاب آقاي دکتر حسن سلطاني بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: